TV& VIDEO

Chính Phủ Pháp

Pháp tăng ngân sách quốc phòng

Pháp tăng ngân sách quốc phòng

VTV.vn - Chính phủ Pháp sẽ dành 295 tỷ Euro cho quốc phòng từ năm 2018 đến năm 2025, tăng khoảng 40%.