TV& VIDEO

chính phủ thái lan

Thái Lan ưu đãi thuế để khuyến khích sinh con

Thái Lan ưu đãi thuế để khuyến khích sinh con

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan vừa quyết định tăng cường chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích người dân sinh thêm con.