TV& VIDEO

chính phủ trung quốc

Trung Quốc nỗ lực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Trung Quốc nỗ lực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

VTV.vn - Trung Quốc đang nỗ lực nâng cao trình độ công nghệ, nhằm xây dựng một nền kinh tế dựa vào sáng tạo khoa học và công nghệ kỹ thuật.