TV& VIDEO

chính phủ ukraine

Chính phủ Ukraine và phe đối lập trao đổi hơn 300 tù binh

Chính phủ Ukraine và phe đối lập trao đổi hơn 300 tù binh

VTV.vn - Chính phủ Ukraine và phe đối lập miền Đông nước này đã bắt đầu cuộc trao đổi hơn 300 tù binh tại khu vực Đông Nam Ukraine.