chính phủ Venezuela

Venezuela: Thanh toán điện tử hưởng lợi từ tình trạng khan hiếm tiền mặt

Venezuela: Thanh toán điện tử hưởng lợi từ tình trạng khan hiếm tiền mặt

VTV.vn - Các ứng dụng thanh toán điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến tại Venezuela.