TV& VIDEO

chính phủ Venezuela

Venezuela ấn định ngày bầu cử Tổng thống

Venezuela ấn định ngày bầu cử Tổng thống

VTV.vn - Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela đã quyết định tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống ở quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 22/4.