TV& VIDEO

chính quyền điện tử

Đăk Lăk đưa vào hoạt động hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Đăk Lăk đưa vào hoạt động hệ thống dịch vụ công trực tuyến

VTV.vn - Từ ngày 20/10, UBND tỉnh Đăk Lăk đã đưa vào hoạt động hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông.