TV& VIDEO

chính quyền điện tử

Kỳ họp HĐND "không giấy" đầu tiên của Đà Nẵng

Kỳ họp HĐND "không giấy" đầu tiên của Đà Nẵng

VTV.vn - Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX là kỳ họp đầu tiên địa phương này ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức điều hành kỳ họp.