TV& VIDEO

chính sách Abenomics

Những thống kê đáng buồn về nền kinh tế Nhật Bản

Những thống kê đáng buồn về nền kinh tế Nhật Bản

VTV.vn - Nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đang rơi vào tình trạng suy thoái, sau 2 quý tăng trưởng âm liên tiếp.