TV& VIDEO

chính sách công

Đại học Fulbright Việt Nam bắt đầu đào tạo từ tháng 9

Đại học Fulbright Việt Nam bắt đầu đào tạo từ tháng 9

VTV.vn - Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) đã chính thức nhận được giấy phép thành lập và dự kiến sẽ khai giảng vào tháng 9/2016.