TV& VIDEO

chính sách dân số

Chỉ hơn 17% người Việt được hỏi muốn có từ 3 con

Chỉ hơn 17% người Việt được hỏi muốn có từ 3 con

VTV.vn - Chỉ hơn 17% người Việt được hỏi muốn có từ 3 con. Với kết quả khảo sát như trên, khả năng mức sinh sẽ không tăng mạnh sau khi nới, thay đổi chính sách dân số.