TV& VIDEO

chính sách dân số

Hiệu quả chính sách dân số ở vùng dân tộc thiểu số Kon Tum

Hiệu quả chính sách dân số ở vùng dân tộc thiểu số Kon Tum

VTV.vn - Thời gian qua, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã kịp thời triển khai chính sách dân số ở vùng dân tộc thiểu số đến với từng hộ gia đình.