TV& VIDEO

chính sách miễn thuế

Thái Lan xem xét thuế VAT đối với hàng hóa mua bán trực tuyến

Thái Lan xem xét thuế VAT đối với hàng hóa mua bán trực tuyến

VTV.vn - Thái Lan đang xem xét áp dụng thuế lợi tức mới đối với hàng hóa do người bán trực tuyến cung cấp không đăng ký hoạt động kinh doanh tại Thái Lan với mức tối đa là 15%.