TV& VIDEO

chính sách mới có hiệu lực

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017

VTV.vn - 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài; lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân; xử phạt xe máy không chính chủ là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017.