TV& VIDEO

chính sách tài khóa

Hàn Quốc vẫn có dư địa để tăng thuế trong tương lai

Hàn Quốc vẫn có dư địa để tăng thuế trong tương lai

VTV.vn - Hàn Quốc vẫn có dư địa để tăng thuế trong tương lai, hỗ trợ cho các chính sách tài khóa mở rộng của chính phủ nhằm tạo việc làm và thúc đẩy nền kinh tế.