TV& VIDEO

chính sách thắt lưng buộc bụng

Gia tăng biểu tình phản đối Chính phủ tại Brazil

Gia tăng biểu tình phản đối Chính phủ tại Brazil

VTV.vn - Rạng sáng 17/11, phiên họp của Hạ viện Brazil đã phải hủy giữa chừng vì khoảng 60 người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội nhằm phản đối Chính phủ.