TV& VIDEO

chính sách ưu đãi người có công

Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi người có công

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.