chỉnh trang đô thị

Cần xóa bỏ định kiến nhà tái định cư

Cần xóa bỏ định kiến nhà tái định cư

Nhiều chuyên gia đề xuất Nhà nước có thể đặt hàng cho các doanh nghiệp làm hoặc mua lại quỹ nhà do doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng để bố trí tái định cư cho người có nhu cầu.