TV& VIDEO

chip điện tử

Điều gì xảy ra tiếp theo khi thương vụ Broadcom mua lại Qualcomm thất bại?

Điều gì xảy ra tiếp theo khi thương vụ Broadcom mua lại Qualcomm thất bại?

VTV.vn - Trong khi thị trường bật xanh, mã cổ phiếu của công ty thiết bị bán dẫn Qualcomm lại lầm lũi quay đầu giảm sâu nhất hơn 4,3% giá trị.