TV& VIDEO

chợ đầu mối

Cắt giảm nhiều thủ tục về quản lý ATTP

Cắt giảm nhiều thủ tục về quản lý ATTP

VTV.vn - Nhiều thủ tục về quản lý an toàn thực phẩm sẽ được cắt giảm trong thời gian tới.