TV& VIDEO

Chợ Đồng Xuân

MC, Nhà báo Lại Văn Sâm: "Truyền hình cho tôi tất cả"

MC, Nhà báo Lại Văn Sâm: "Truyền hình cho tôi tất cả"

VTV.vn - Nói về những thành công của mình trong sự nghiệp, nhà báo Lại Văn Sâm tỏ ra hài lòng: “Tôi nghĩ mình là người may mắn trong cả cuộc đời"