TV& VIDEO

chợ phiên Nông sản an toàn

Người dân Hà Nội có chợ phiên "Nông sản an toàn"

Người dân Hà Nội có chợ phiên "Nông sản an toàn"

VTV.vn - Từ nay, mỗi tháng định kỳ tại Hà Nội sẽ diễn ra hai phiên chợ Nông sản an toàn, mỗi phiên kéo dài 3 ngày vào cuối tuần thứ hai và tuần cuối cùng của tháng.