TV& VIDEO

chở quá tải

Khó khăn trong xử lý xe chở quá tải đêm

Khó khăn trong xử lý xe chở quá tải đêm

VTV.vn - Tại Hà Nội, từ lâu tình trạng xe quá tải chở nguyên vật liệu xây dựng hoạt động vào ban đêm luôn diễn ra phức tạp.