TV& VIDEO

cho thuê đất

Hà Nội: Tăng cường quản lý đất nông nghiệp, đất công

Hà Nội: Tăng cường quản lý đất nông nghiệp, đất công

UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý Nhà nước đối với đất nông nghiệp và đất công.