chợ truyền thống

Báo động mất an toàn thực phẩm tại các chợ Đà Nẵng

Báo động mất an toàn thực phẩm tại các chợ Đà Nẵng

VTV.vn - Chiếu theo tiêu chuẩn về an toàn kinh doanh thực phẩm, hầu hết các chợ ở Đà Nẵng đều không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm theo chuẩn Việt Nam.