TV& VIDEO

chơi nhạc

10 cách điều khiển iPhone bằng tai nghe chuẩn

10 cách điều khiển iPhone bằng tai nghe chuẩn

Tai nghe của Apple có ba phím nhưng hầu hết chức năng điều khiển đều dùng thông qua phím trung tâm.