TV& VIDEO

chơi trội

Black Friday: Người dùng không ngừng trả tiền để đào… một hố đất

Black Friday: Người dùng không ngừng trả tiền để đào… một hố đất

VTV.vn - Nhân dịp ngày lễ mua sắm Black Friday, một công ty nhận được hơn 60.000 USD chỉ để đào một hố đất.