chôm chôm

New Zealand nhập khẩu trái chôm chôm của Việt Nam

New Zealand nhập khẩu trái chôm chôm của Việt Nam

VTV.vn - Một tin vui của ngành nông nghiệp đó là New Zealand đã đồng ý cho Việt Nam xuất khẩu trái chôm chôm sang thị trường nước này.