TV& VIDEO

chôm chôm

Sau 6 tháng, 20.000 ha cao su tại Tây Ninh bị đốn bỏ

Sau 6 tháng, 20.000 ha cao su tại Tây Ninh bị đốn bỏ

Chỉ trong vòng 6 tháng, 2.000 ha cao su tại tỉnh Tây Ninh đã bị đốn bỏ vì giá xuống quá thấp và sản phẩm không có đầu ra.

 • Thiếu liên kết trong tiêu thụ trái cây ĐBSCL

  Thiếu liên kết trong tiêu thụ trái cây ĐBSCL

  Kinh tế10/06/2014 10:30 AM

  Cũng như thông lệ hàng năm, vào thời điểm này mặt hàng trái cây tại ĐBSCL lại rơi vào tình trạng được mùa, mất giá, đầu ra bấp bênh. Chính vì vậy, bài toán thiếu liên kết trong tiêu thụ trái cây tồn tại nhiều năm trong vùng lại được đặt ra một cách cấp thiết.

 • Lợi nhuận cao nhờ xuất khẩu chôm chôm trái vụ

  Lợi nhuận cao nhờ xuất khẩu chôm chôm trái vụ

  Kinh tế07/09/2013 10:00 AM

  Sau thanh long, chôm chôm là mặt hàng trái cây tươi thứ hai của Việt Nam được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cấp mã số xác nhận vùng trồng đủ tiêu chuẩn nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

 • Nhãn, vải Việt Nam sắp vào thị trường Mỹ

  Nhãn, vải Việt Nam sắp vào thị trường Mỹ

  Kinh tế31/08/2013 07:00 AM

   4 loại trái cây của Việt Nam có thể sẽ được cấp phép nhập khẩu vào Mỹ, trước mắt sẽ là nhãn và vải. Phía Mỹ sẽ tuyên bố quyết định này trong thời gian sớm nhất.