TV& VIDEO

chôn lấp chất thải trái phép

Hà Tĩnh thành lập tổ giám sát hoạt động xả thải tại dự án Formosa

Hà Tĩnh thành lập tổ giám sát hoạt động xả thải tại dự án Formosa

VTV.vn - Ngày 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định thành lập tổ kiểm tra, giám sát hoạt động xử lý môi trường và xả thải ra môi trường tại dự án Formosa trên địa bàn.