TV& VIDEO

chôn lấp trái phép bùn thải

Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua: Kết luận vụ chôn lấp trái phép bùn thải tại Hà Tĩnh

Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua: Kết luận vụ chôn lấp trái phép bùn thải tại Hà Tĩnh

VTV.vn - Bộ TN&MT kết luận vụ chôn lấp trái phép bùn thải tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 là những sự kiện đáng chú ý trong tuần.