TV& VIDEO

chống độc quyền

Yêu cầu điều trần về thương vụ mua Whole Foods của Amazon

Yêu cầu điều trần về thương vụ mua Whole Foods của Amazon

VTV.vn - Tiểu ban chống độc quyền của Hạ viện Mỹ đang thúc đẩy một cuộc điều trần về thương vụ mua Whole Foods của Amazon.