TV& VIDEO

chống lãng phí thực phẩm

Italy thông qua Luật chống lãng phí thực phẩm

Italy thông qua Luật chống lãng phí thực phẩm

VTV.vn - Luật mới được 181/199 nghị sĩ ủng hộ, với mục đích cắt giảm khối lượng thực phẩm mà Italy lãng phí mỗi năm từ 5 tấn xuống còn 1 tấn.