TV& VIDEO

chống ngập ở TP.HCM

Ngày 11/6, HĐND TP.HCM họp bất thường về bảo vệ môi trường

Ngày 11/6, HĐND TP.HCM họp bất thường về bảo vệ môi trường

VTV.vn - Hôm nay (11/6), HĐND TP.HCM sẽ tổ chức kỳ họp bất thường HĐND thành phố khóa IX về bảo vệ môi trường.