chống người thi hành công vụ

Gia tăng hành vi chống người thi hành công vụ: Vì đâu nên nỗi?

Gia tăng hành vi chống người thi hành công vụ: Vì đâu nên nỗi?

VTV.vn - Các chuyên gia nhận định, chống người thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive