TV& VIDEO

chống rửa tiền

Dùng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn rửa tiền

Dùng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn rửa tiền

VTV.vn - Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tự động hóa một số hệ thống điều tra quốc gia trong công tác chống rửa tiền.