TV& VIDEO

chống sách giả

Cuộc chiến với sách giả như “đá ném ao bèo”

Cuộc chiến với sách giả như “đá ném ao bèo”

VTV.vn - Cuộc chiến không cân sức giữa những doanh nghiệp chân chính với sách giả được ví như ”ném đá ao bèo” trong bối cảnh cơ chế xử phạt còn rất nhẹ.