TV& VIDEO

chống thất thu thuế

Vì sao khó thu thuế kinh doanh qua mạng xã hội?

Vì sao khó thu thuế kinh doanh qua mạng xã hội?

VTV.vn - Việc thu thuế kinh doanh qua Facebook còn khó khăn vì nhiều cá nhân đăng ký trên Facebook không có tên, địa chỉ rõ ràng và các giao dịch không có hóa đơn thuế.