chống thất thu thuế

Tăng cường chống thất thu thuế với các hình thức kinh doanh mới

Tăng cường chống thất thu thuế với các hình thức kinh doanh mới

VTV.vn - Cá hình thức kinh doanh mới như kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử… là những lĩnh vực được ngành thuế chú trọng thanh kiểm tra trong năm 2018.