TV& VIDEO

chống thất thu thuế

Chống thất thu thuế do chuyển giá là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính

Chống thất thu thuế do chuyển giá là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính

VTV.vn - Tăng cường hợp tác quốc tế để thực hiện các giải pháp chống trốn, lách thuế nhằm bảo vệ nguồn thu là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính.