chống trợ cấp

Chính phủ Mỹ chính thức áp thuế lên nhôm Trung Quốc

Chính phủ Mỹ chính thức áp thuế lên nhôm Trung Quốc

VTV.vn - Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu từ 49-106% đối với lá nhôm Trung Quốc vì cho rằng các sản phẩm này được bán phá giá tại Mỹ dưới mức giá bình đẳng trên thị trường.