TV& VIDEO

chống trợ cấp

Australia chấm dứt điều tra chống trợ cấp đối với nhôm ép Việt Nam

Australia chấm dứt điều tra chống trợ cấp đối với nhôm ép Việt Nam

VTV.vn - ADC vừa thông báo về việc chấm dứt một phần vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm nhôm ép từ Việt Nam.