chủ doanh nghiệp

13.000 chủ doanh nghiệp, hộ SXKD và nhân viên được đào tạo

13.000 chủ doanh nghiệp, hộ SXKD và nhân viên được đào tạo

VTV.vn - Sau 8 năm thực hiện dự án hỗ trợ DN nhỏ và vừa, hơn 1.000 chủ DN, chủ hộ SXKD và gần 12.000 nhân viên được đào tạo bài bản về quản trị và tay nghề.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive