TV& VIDEO

chủ doanh nghiệp

Hơn 200 chủ doanh nghiệp tìm hiểu bí quyết kinh doanh từ offline tới online

Hơn 200 chủ doanh nghiệp tìm hiểu bí quyết kinh doanh từ offline tới online

VTV.vn - Để góp phần thúc đẩy TMĐT tại Hải Phòng, sự kiện "Bí quyết kinh doanh từ offline tới online" đã được tổ chức ngày 16/9 vừa qua.