TV& VIDEO

chủ nghĩa bảo hộ

IMF: Chủ nghĩa bảo hộ có thể làm tổn hại các nền kinh tế châu Á

IMF: Chủ nghĩa bảo hộ có thể làm tổn hại các nền kinh tế châu Á

VTV.vn - IMF cho rằng chủ nghĩa bảo hộ có thể làm tổn hại các nền kinh tế châu Á nếu chính sách bảo hộ mậu dịch được triển khai.