chủ nghĩa cá nhân

Cần phải có giải pháp kiểm soát quyền lực

Cần phải có giải pháp kiểm soát quyền lực

VTV.vn - Hội nghị Trung ương 4 mới đây đã thống nhất phải có giải pháp tập trung chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, "lợi ích nhóm".