TV& VIDEO

Chủ nghĩa xã hội

Kỷ niệm 70 năm Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Kỷ niệm 70 năm Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

VTV.vn - Sáng 5/12, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.