Chu Ngọc Anh

Blockchain có thể là công nghệ dẫn dắt Cách mạng Công nghiệp 4.0

Blockchain có thể là công nghệ dẫn dắt Cách mạng Công nghiệp 4.0

VTV.vn - Đây là nhận định của ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Diễn đàn Blockchain 2018 tổ chức ngày 14/6/2018 tại Hà Nội.