TV& VIDEO

chữ quốc ngữ

Chữ Quốc ngữ ra đời tại Quảng Nam?

Chữ Quốc ngữ ra đời tại Quảng Nam?

VTV.vn - Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tại Thanh Chiêm đã ra đời trường dạy chữ Quốc ngữ đầu tiên.