TV& VIDEO

Chủ tịch hội đồng bầu cử Quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng bầu cử Quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng bầu cử Quốc gia

VTV.vn - Trong phiên họp chiều 24/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng bầu cử Quốc gia.