chủ tịch tỉnh

Đề xuất khoán chi phí xe công đối với Thứ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh

Đề xuất khoán chi phí xe công đối với Thứ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh

VTV.vn - Một số chức danh Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh... tới đây có thể không được đưa đón bằng ô tô công, thay vào đó là hình thức khoán kinh phí bắt buộc.