TV& VIDEO

Chủ tịch UBND Thành phố

Kỷ luật lãnh đạo Đà Nẵng không ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức APEC

Kỷ luật lãnh đạo Đà Nẵng không ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức APEC

VTV.vn - Đó là lời khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trước câu hỏi về việc kỷ luật một số lãnh đạo Đà Nẵng có ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức APEC hay không.