TV& VIDEO

chuẩn quốc gia

CLB Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi trao tặng 2 thư viện đạt chuẩn quốc gia tại Quảng Ngãi

CLB Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi trao tặng 2 thư viện đạt chuẩn quốc gia tại Quảng Ngãi

VTV.vn - Sáng 11/8, CLB Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi cùng mạnh thường quân đã tham dự chương trình Caravan Thư viện Hai Mươi Ba Mươi lần thứ 8/2017 - Quảng Ngãi ân tình.