TV& VIDEO

chứng chỉ tiền gửi

Các ngân hàng tăng cường huy động vốn dài hạn

Các ngân hàng tăng cường huy động vốn dài hạn

VTV.vn - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu... là những giải pháp được nhiều ngân hàng thương mại đưa ra nhằm tăng cường huy động vốn dài hạn.