chứng chỉ tiền gửi

Các ngân hàng tăng cường huy động vốn dài hạn

Các ngân hàng tăng cường huy động vốn dài hạn

VTV.vn - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu... là những giải pháp được nhiều ngân hàng thương mại đưa ra nhằm tăng cường huy động vốn dài hạn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive