Chứng khoán toàn cầu

Tốc độ rút vốn khỏi chứng khoán toàn cầu nhanh nhất kể từ khủng hoảng tài chính

Tốc độ rút vốn khỏi chứng khoán toàn cầu nhanh nhất kể từ khủng hoảng tài chính

VTV.vn - Theo CNBC, các nhà đầu tư đã rút hơn 10 tỷ USD ra khỏi các tài sản chứng khoán quốc tế trong tháng 6 vừa qua.