TV& VIDEO

chứng minh

Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ tàu chở 350.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ tàu chở 350.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Tại vùng biển Vũng Tàu, lực lượng Cảnh sát Biển vừa bắt giữ vụ vận chuyển 350.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.