chuỗi giá trị toàn cầu

Blockchain – chìa khóa cho cánh cửa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của nông sản Việt

Blockchain – chìa khóa cho cánh cửa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của nông sản Việt

VTV.vn - Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, nhiều chuyên gia đã khẳng định vai trò của Blockchain trong việc tăng cường truy xuất nguồn gốc hàng hóa.