chuối Việt Nam

Các thị trường khó tính chuộng chuối Việt Nam

Các thị trường khó tính chuộng chuối Việt Nam

VTV.vn - Các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Dubai đang ngày càng chuộng chuối của Việt Nam.